Privacyverklaring RT Wijsneus

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe RT Wijsneus omgaat met uw gegevens.

Contactgegevens RT Wijsneus

 • Adres: Heebergsvoort 9, 5706HT Helmond
 • E-mail: elvira@rtwijsneus.nl
 • Telefoon: 06-5074660
 • Website: www.rtwijsneus.nl

Welke gegevens worden vastgelegd?

 • Van de ouders: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s)
 • Van het kind: naam, adres, geboortedatum
 • Algemene ontwikkeling van het kind en eventuele bijzondere persoonsgegevens die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind.
 • Samenstelling gezin en eventuele bijzonderheden in het gezin
 • Contactgegevens school, groep van de leerling, groepsverloop
 • Gegevens over de ontwikkeling op school
 • Toestemming om met derden contact op te nemen indien dat nodig is

Waar gebruikt RT Wijsneus deze gegevens voor?

 • Het opstellen en uitvoeren van de begeleiding middels een handelingsplan
 • Om contact met ouders te onderhouden voor uitwisseling van informatie
 • Het versturen van de facturen en verwerken van de betaling
 • Om contact met de leerkracht of contactpersoon van de school te onderhouden voor uitwisseling van informatie
 • Het gebruik van eventuele oefenwebsites waarbij vorderingen van de leerling gevolgd kunnen worden
 • De bijzondere persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, worden alleen verwerkt indien nodig en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouder(s) of verzorger(s).

Bewaartermijn

 • Deze bovengenoemde gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die voor de belastingdienst van belang zijn, 7 jaar bewaard. Daarnaast is het bewaartermijn vanuit de beroepscode remedial teachers minimaal vijf jaar.
 • Gegevens die na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht zijn te bewaren, worden direct verwijderd.

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens. U kunt dit melden aan elvira@rtwijsneus.nl onder vermelding van uw naam en adres. RT Wijsneus zal met u contact opnemen en binnen vier weken reageren op uw verzoek. In geval van een verzoek tot verwijdering zal RT Wijsneus de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Het is mogelijk dat RT Wijsneus deze privacyverklaring moet wijzigen, mocht dat tijdens het begeleidingstraject zijn, dan zal RT Wijsneus u daarvan direct op de hoogte stellen.

Mei 2020