Voor wie?

RT Wijsneus is voor kinderen in het basisonderwijs. Er is ook ouderbegeleiding en groepsbegeleiding mogelijk.

Individuele begeleiding

Als de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals verwacht, kan deze een steuntje in de rug gebruiken. Vaak heeft dit invloed op het zelfvertrouwen. Door uit te gaan naar wat het kind wel kan, wordt met uw kind een handelingsplan opgesteld, waarin de onderwijsbehoefte wordt beschreven. Ook krijgt uw kind inzicht in zijn taakaanpak en wat helpt om een volgende stap te zetten.

Ouderbegeleiding

Soms loop je als ouder vast in het begeleiden van het schoolwerk thuis. Denk aan didactische uitleg of taakaanpak. Tips in deze begeleiding kunnen helpend zijn, waardoor de samenwerking tussen kind en ouders meer kan opleveren.

Groepsbegeleiding

In sommige gevallen kan er ook begeleiding in groepsverband aangeboden worden. Informeer naar de mogelijkheden.